Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

rzzkropka
1659 c94f
Reposted fromshakeme shakeme viabrzask brzask
rzzkropka
1696 0624 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
Są ludzie, którzy dzisiaj rano całowali swoich mężów i żony, jakoś od niechcenia, jakoś tak niedbale.
Nie z precyzyjną czułością człowieka, który wie już, jak kruche są kości.
http://archiveofourown.org/works/11767230/chapters/26527314
Reposted frommole-w-filizance mole-w-filizance viacytaty cytaty
rzzkropka
rzzkropka
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
rzzkropka
Aleksandra Makurat-Duda "Listy w butelce słowami duszy."
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viabrzask brzask
rzzkropka
Audrey Hepburn on the terrace of the Hotel Hassler, in Rome, with the telegram announcing her best-actress award, for The Nun’s Story, from the New York Film Critics Circle, 1960.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
rzzkropka
rzzkropka
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viabrzask brzask
rzzkropka
0875 28c6 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Reposted frommakswilczur makswilczur viabrzask brzask
rzzkropka
5656 3e96
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viabrzask brzask
1246 2a25 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viabrzask brzask
rzzkropka
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabrzask brzask

August 06 2017

7076 7e0d 500
Reposted fromheartsboxcars heartsboxcars viamefir mefir

August 03 2017

rzzkropka
0868 dbe0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viamefir mefir
rzzkropka
0113 6e6e 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
rzzkropka
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl