Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

rzzkropka
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 13 2019

rzzkropka
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viahereyes hereyes

February 12 2019

rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme vianieobecnosc nieobecnosc
rzzkropka
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
rzzkropka
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianieobecnosc nieobecnosc
rzzkropka
Znacie takich ludzi, z którymi nie widzieliście się całe wieki, a kiedy znowu się spotykacie, czujecie, jakbyście się w ogóle nie rozstawali? Trzymajcie się ich.
— Brittainy C. Cherry
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaedarcy edarcy
rzzkropka
9630 418b
rzzkropka
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr 
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromlovvie lovvie vianutt nutt
rzzkropka
Nie módlcie się o łatwe życie. 
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi. 
— John F. Kennedy
Reposted fromlovvie lovvie vianutt nutt
rzzkropka
- Wiem, że będzie ciężko. Ale Ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać. 
— Marek Hłasko
Reposted fromlovvie lovvie vianutt nutt
rzzkropka
6539 4367
może tu kiedyś wrócę jak tylko będzie lepiej
Reposted fromgupiryj gupiryj vianutt nutt
rzzkropka
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viamarciix marciix
rzzkropka
rzzkropka
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMonia94 Monia94
rzzkropka
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique viaMonia94 Monia94
rzzkropka
6329 c228
Reposted frommariet mariet viaMonia94 Monia94
5151 269e 500
rzzkropka
Reposted frombluuu bluuu viaHogattaa Hogattaa
rzzkropka

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
rzzkropka
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl