Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

rzzkropka
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viamarysia marysia
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
rzzkropka
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viamarysia marysia
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viamarysia marysia
2284 f78f 500

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viamarysia marysia
rzzkropka
rzzkropka
rzzkropka
5060 e061 500
rzzkropka
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
rzzkropka
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viacompletelydifferent completelydifferent
rzzkropka
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
rzzkropka
rzzkropka
5562 7177 500
Wrocław
rzzkropka
rzzkropka
1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamefir mefir
rzzkropka
2827 c0c6
Reposted fromemsik emsik viamefir mefir
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viamefir mefir
rzzkropka
0821 6c81 500
rzzkropka
1866 f47e 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl