Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

4719 b3b1 500
Reposted fromsunlight sunlight viaszyszka016 szyszka016
rzzkropka
Reposted fromkrzysk krzysk viaszyszka016 szyszka016
rzzkropka
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost vianosmile nosmile
rzzkropka
Reposted frombluuu bluuu viatoolong toolong
rzzkropka
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
1789 c362
Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
rzzkropka
rzzkropka
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
rzzkropka

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaincompleta incompleta
6868 4c47
Reposted fromamatore amatore viaincompleta incompleta
rzzkropka
2784 788c
Reposted fromshar17666 shar17666 viabrzask brzask

May 19 2017

rzzkropka

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło..

I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.

— Piotr C.- najpiękniej.
Reposted frommyhappiness myhappiness viapiehus piehus
rzzkropka
rzzkropka
Bo ja jestem zawsze rozdarty na dwoje albo na troje, i nie mogę ze sobą spokojnie żyć. Kłócę się więc bez przerwy z samym sobą, zarzucam sobie najgorsze rzeczy i samego siebie wzywam do złożenia drobiazgowych wyjaśnień w wielkich i małych sprawach. Widzicie zatem, że nawet sam ze sobą nie mogę dojść do zgody.
— Bronisław Świderski
Reposted fromxalchemic xalchemic vianamehercarmen namehercarmen
rzzkropka
3214 ced0
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viawiksz wiksz
rzzkropka
6554 d6a9 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
0852 51c9 500

inritus:

Paris Love, 1964. Photographed by Vladimir Lagrange. (via)

Reposted fromLittleJack LittleJack viagoszko goszko
rzzkropka
7466 4830
Reposted frombialetulipany bialetulipany viagoszko goszko
rzzkropka
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viagoszko goszko
7826 7312 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl