Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

rzzkropka

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
rzzkropka

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
4577 0cb2

May 19 2018

rzzkropka
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
rzzkropka
rzzkropka
3704 6fd2 500
Reposted fromTankistD TankistD viairmelin irmelin
5010 2d26 500
Reposted fromfreakish freakish viairmelin irmelin
rzzkropka
9416 175d 500
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
rzzkropka
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
rzzkropka
8822 a433
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
rzzkropka
   

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viairmelin irmelin
rzzkropka
Le Roman de ma femme
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viairmelin irmelin
rzzkropka
rzzkropka
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
9518 a6c8
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
rzzkropka
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus
rzzkropka
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viasomebunny somebunny
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viasomebunny somebunny
9513 3910 500
Reposted frombrumous brumous viabylejaka bylejaka
rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl