Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

rzzkropka
Niezwykle ważne jest, by mieć przy swoim boku kogoś kto jest w stu procentach pewny, że to właśnie na Tobie zależy mu najbardziej. Kogoś kto będzie dla Ciebie prawdziwym wsparciem i codzienną obecnością zapali w Tobie chęć by kochać, śmiać się i żyć.
— Rafał Wicijowski
rzzkropka
3010 2bc2
rzzkropka
rzzkropka
rzzkropka
2846 d164
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
rzzkropka
The best kind of Humans are the ones who stay.
— R. M. Drake
Reposted frommefir mefir viaRastaPrincess RastaPrincess
rzzkropka
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska
rzzkropka
rzzkropka
5654 ebbf 500
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viairiis iriis
rzzkropka
7533 ba07
co? /
rzzkropka
0485 20db 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viairiis iriis
rzzkropka
rzzkropka
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
rzzkropka
1106 95ff 500
rzzkropka
8794 5b42 500
Reposted frominfrezja infrezja viajointskurwysyn jointskurwysyn
rzzkropka
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viacytaty cytaty
rzzkropka
0113 29a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaincompleta incompleta
rzzkropka
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakomplikacja komplikacja
rzzkropka
rzzkropka
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl