Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

rzzkropka
9910 8f98
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viajeszczenie jeszczenie
rzzkropka
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viajeszczenie jeszczenie
rzzkropka
rzzkropka
rzzkropka
Reposted fromheima heima viacoeurina coeurina
Reposted frommessedup messedup viapoziomki poziomki
7831 3eb0 500
rzzkropka
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viazupabiskupa zupabiskupa
rzzkropka
3969 c8a3
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viablackcat blackcat
rzzkropka
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— A. Sapkowski
rzzkropka
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupabiskupa zupabiskupa
rzzkropka
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
rzzkropka
6964 1ced 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupabiskupa zupabiskupa
rzzkropka
rzzkropka
Reposted fromFlau Flau viazupabiskupa zupabiskupa
rzzkropka
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viablackcat blackcat
3866 e3db 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viazupabiskupa zupabiskupa
rzzkropka
8042 7cca 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viazupabiskupa zupabiskupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl