Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

rzzkropka
3122 459c 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viacarmenluna carmenluna
rzzkropka
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamirabell mirabell
rzzkropka
rzzkropka
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viaostatnia-melodia ostatnia-melodia
rzzkropka
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi
rzzkropka
1475 4de5 500
Reposted fromoll oll viav2px v2px
rzzkropka
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamirabell mirabell
rzzkropka
rzzkropka
rzzkropka
Ale ja to rozumiem, kiedy człowiek nie wie, w co wierzyć, czuje się, jakby tonął, więc chwyta się najróżniejszych idei, nawet najbardziej szalonych, licząc, że w końcu któraś utrzyma go na powierzchni.
— Marisha Pessl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascared scared
rzzkropka
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viatentacleguy tentacleguy
rzzkropka
7479 e5d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy
rzzkropka
0242 8f1d
rzzkropka
rzzkropka
8225 c633 500
rzzkropka
rzzkropka
rzzkropka
rzzkropka
6475 9507 500
Warsaw, 30s
rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl