Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
rzzkropka

Ściana - TADEUSZ RÓŻEWICZ

Od­wró­ci­ła twarz od ścia­ny

prze­cież mnie ko­cha
dla­cze­go od­wró­ci­ła się ode mnie

więc ta­kim ru­chem gło­wy
moż­na od­wró­cić się od świa­ta
na któ­rym ćwier­ka­ją wró­ble
i mło­dzi lu­dzie cho­dzą
w krzy­czą­cych kra­wa­tach

Ona jest te­raz sama
w ob­li­czu mar­twej ścia­ny
i tak już zo­sta­nie

zo­sta­nie pod ścia­ną
ogorm­nie­ją­cą
skrę­co­na i mała
z za­ci­śnię­tą pię­ścią

a ja sie­dzę
z ka­mien­ny­mi no­ga­mi
i nie po­ry­wam jej z tego miej­sca
nie uno­szę
lżej­szej niż wes­tchnie­nie.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...